I Kongres Uniwersytet√≥w Dziecińôcych - 12.03.2014 r. - cz. 1