Komisja Gospodarki Narodowej (197) oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (185) – 05.11.2014 r.