Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (183) oraz Komisja Gospodarki Narodowej (196) - 04.11.2014 r.